Tok Guru Kesayangan Ummah

Isnin, 14 Disember 2009

Mengenal Ilmu Usul Fiqah

Pengertian dan Pengenalan

Perkatan 'usul fiqah' ialah gabungan daripada dua perkataan iaitu
  1. usul - bererti dasar atau asas penting, di sini bermaksud dalil atau punca utama dalampengambilan hukum.
  2. feqah- bererti fahaman, di sini bermaksud hukum-hukum syara' yang didapati sebagai hasil kajian penuh teliti berpandukan dalil-dalil yang diperakukan

Oleh yang demikian dapatlah disimpulkan pengertian 'Usul Fiqah' ialah suatu ilmu yang membincangkan perkara kaedah untuk mendapatkan hukum-hukum syara' yang amali yang diambil atau didapati sebagai hasil kajian-kajian mendalam dengan berlandaskan dalil-dalil atau sumber hukum syara'yang sah.

Faedah Mempelajarinya.

Diantara faedah yang akan didapati daripada mempelajarinya ialah:

  1. membolehkan seseorang itu memahami tentang selok-belok hukum syara' yang ditetapkan.
  2. para mujtahid berpeluang mengeluarkan sendiri hukum-hukum syara' setelah membuat kajian mengenainya.
  3. para ulama' dapat menjelaskan dengan lebih jelas dan kemas akan sesuatu fatwa atau masalah yang dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya.
  4. para pelajar yang sedang membuat sesuatu kajian hukum akan dapat mengetahui perkara yang menjadi pokok perselisihan antara ulama' dan dapat membuat perbandingan untuk masalah-masalah yang lain pula.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan